Politika privatnosti kupaca

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti – online prodavnica menda.rs

Dobrodošli na sajt www.menda.rs. Drago nam je što ste posetili našu online prodavnicu.

Kao odgovorna kompanija koja ceni privatnost korisnika i vodi računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti, u ovoj Izjavi želimo na transparentan i razumljiv način da Vas obavestimo koje informacije (uključujući i podatke o ličnosti) obrađujemo u prilikom Vaše posete i procesa kupovine na internet stranici www.menda.rs, koje korake preduzimamo kako bi zaštitili Vašu privatnost, kao i koja su Vaša prava kada su u pitanju Vaši podaci koje obrađujemo. Kako biste lakše razumeli koje informacije obrađujemo, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Ova Izjava odnosi se samo na privatnost podataka koje prikupljamo od Vas kao korisnika internet stranice www.menda.rs. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.menda.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka. S obzirom da Yuglob nije ni na koji način odgovoran za načine i uslove rada trećih lica, preporučujemo Vam da pre početka korišćenja tih drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

Šta su podaci o ličnosti?

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na neko fizičko lice, uz pomoć kojeg se identitet tog fizičkog lica može posredno (npr. korisničo ime, IP adresa) ili neposredno (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail….) odrediti.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Yuglob doo, Zrenjaninski put 121m, 11211 Beograd.

Yuglob, kao vlasnik Internet stranice www.menda.rs posvećen je zaštiti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018, u daljem tekstu: ZZPL), kao i sa načelima Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske Unije (GDPR).

Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

Internet stranici www.menda.rs možete pristupiti i pregledati i kao gost, bez kreiranja korisničkog profila i unošenja podataka o ličnosti. Međutim, i kada posećujete našu internet stranicu kao gost, moramo da obradimo određene informacije kako bismo Vam omogućili pristup našoj internet stranici i učinili je što lakšom za korišćenje.

Te informacije prikupljaju se uz pomoć kolačića (cookies – malih tekstualnih fajlova koji su sačuvani u Vašem web pretraživaču) i odnose se na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete internet stranice www.menda.rs, vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija se može uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet stranicu www.menda.rs.

Gore navedene informacije su anonimizirani podaci koji ne određuju tačno pojedinačnog korisnika i koji ne omogućavaju Vašu identifikaciju; obrađujemo ih kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona. 

Možete da odbijete kolačiće putem podešavanja Vašeg pretraživača, međutim u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije naše online prodavnice.

Ukoliko se registrujete kao kupac, t.j. kreirate pseudonimizovani korisnički profil na našoj internet stranici, prikupljaćemo i obrađivati sledeće podatke o ličnosti: korisničko ime, lozinka, e-mail, fotografija (opciono).

Prilikom procesa naručivanja i kupovine robe prikupljaćemo i obrađivati sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj.

U koju svrhu koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti unete u procesu naručivanja robe koristimo pre svega kako bi upostavili kontakt sa Vama i obezbedili Vam isporuku poručene robe.

Anonimne podatke o ličnosti prikupljene upotrebom kolačića, kao i pseudonimizovanih korisiničkih profila koristimo kako bi smo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate, poboljšali našu ponudu proizvoda na tržištu, kao i u poštovanja naših pravnih obaveza u skladu sa članom 12 stav 1 tačka tri ZZPL.

Po kom osnovu obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Obrada je zasnovana na članu 12 stav 1 tačka 6 ZZPL u svrhu našeg opravdanog interesa za rad naše internet stranice.

Ukoliko se prijavite na naš newsletter da primate obaveštenja o akcijama i novostima, Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 ZZPL). Vaš pristanak možete da povučete u svakom trenutku bez obrazloženja u podešavanjima Vašeg korisničkog profila, deselektovanjem odgovarajuće opcije, ili slanjem email poruke na našu email adresu sa takvim zahtevom

Da li ste u obavezi da nam pružite Vaše podatke o ličnosti?

Informacije neophodne za isporuku naručene robe, registraciju za naš newsletter, kreiranje pseudonimizovanog korisničkog naloga označene su kao obavezne informacije bez kojih ne možemo da izvršimo naše ugovorne obaveze ili obezbedimo Vama korišćenje željenih funkcionalnosti.

Ukoliko nam ne pružite Vaše podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da poručite željenu robu, niti da kreirate korisnički profili ili primate obaveštenja o akcijama i novostima.

Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se unutar naše kompanije. Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo eksternim obrađivačima i primaocima van naše kompanije, isključivo na osnovu posebnog ugovora sa njima u skladu sa ZZPL, kao što su: kurirske službe radi isporuke naručene robe i pružaoci IT usluga koji održavaju našu internet stranicu ili pružaoci knjigovodstvenih usluga koji knjiže Vaše porudžbine.

Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa organima vlasti samo u onoj meri u kojoj je za nas to pravno obavezujuće, ukoliko organi vlasti od nas to zatraže.

Kakva je sigurnost Vaših podataka o ličnosti?

Vaše lične informacije se čuvaju isključivo na serverima kojim mogu pristupiti samo ovlašćene osobe i koji se nalaze u zemljama koje obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka, kao što nalaže ZZPL (glava V). Određene osetljive informacije se kriptuju koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlašćenog korišćenja. Ne prenosimo Vaše podatke o ličnosti u treće zemlje koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka.

Vašim ličnim informacijama na internet strani www.menda.rs možete pristupiti pomoću lozinke i korisničkog imena. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku.

Obrađujemo li Vaše podatke o ličnosti automatizovano (uključujući i profilisanje)?

Ne donosimo odluke na osnovu automatizovane obrade i ne vršimo profilisanje u smislu člana 38 ZZPL. Ukoliko te procese primenimo ubuduće, obavestićemo Vas u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti onoliko koliko nas drugi zakonski (računovodstveni i poreski) propisi na to obavezuju, i ne čuvamo Vaše podatke duže nego što je to neophodno.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu, Vaši podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila.

Koja su Vaša prava?

Na osnovu ZZPL imate pravo na:

 • pristup Vašim podacima o ličnosti i kopiju Vaših podataka o ličnosti (član 26 ZZPL);
  Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, imate pravo pristupa vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam dostavimo elektronsku kopiju vaših podataka.

 • ispravku i dopunu Vaših netačnih podataka o ličnosti (član 29 ZZPL);
  Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite self-service Portalu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše podatke o ličnosti.

 • brisanje vaših podataka o ličnosti (član 30 ZZPL);
  Ukoliko nemamo obavezu da zadržimo ili obrađujemo podatke iz bilo kog drugog razloga, možete zatražiti da prestanemo ili ograničimo obradu ili obrišemo (neke ili sve) vaše podatke o ličnosti.

 • ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (član 31 ZZPL);
  U određenim situacijama, imate pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti. Međutim, u nekim slučajevima takvo ograničenje može ograničiti Usluge koju dobijate od nas.

 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL);
  U određenim okolnostima imate takođe pravo da zahtevate prenos podataka o ličnosti, što znači, da ćemo ih mi dostaviti trećoj strani po vašem zahtevu.

 • prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti u slučaju obrade na osnovu obrade na osnovu legitimnog interesa (član 37 ZZPL).
  Ukoliko se obrada vaših podataka o ličnosti temelji na legitimnom interesu Yuglob-a, ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade.

 

Kako nas možete kontaktirati i ostvariti Vaša prava?

Naše imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti je Goran Krstić.

Navedena prava možete da ostvarite slanjem odgovarajućeg zahteva elektronskom poštom našem licu za zaštitu podataka o ličnosti na zastitapodataka@yuglob.rs

Ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 82 ZZPL:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
e-mail: 
office@poverenik.rs

Kako menjamo ovu izjavu?

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu izmenimo u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internet stranici www.menda.rs. Nastavak Vašeg korišćenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, kako bi bili informisani o eventualnim promenama, a registrovani korisnici biće obavešteni o izmenama ove Izjave i putem elektronske pošte.

Kada je stupila na snagu ova izjava?

Ova izjava stupa na snagu dana 10.05.2021

Ovaj sajt koristi kolačiće(cookies), kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti kupaca.