Uslovi prodaje | Menda

+381 (0)11 2960-268
+381 (0)11 44-08-610
+381 (0)63 85-72-022

- Za poruke - Na raspolaganju od 0 - 24 h

Besplatna isporuke za porudžbine preko 2000 RSD

Korpa
Vaša korpa je prazna.

You are here

Uslovi prodaje

 
Yuglob d.o.o. (dalje u tekstu: Yuglob) omogućava i organizuje prodaju proizvoda  preko svoje online prodavnice www.menda.rs
 
Za kupovinu bilo kog proizvoda koje nudimo, od Vas kao korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup popunjavanju Vaših Potvrda i porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako bi lako korigovali svoja podešavanja.
 
Vraćanje proizvoda kupljenog na stranici www.menda.rs vrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014). Reklamacije se izjavljuju na Internet stranici u kojoj je roba kupljena od strane Korisnika.
Reklamacija može da se uputi pisanim ili elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini.
Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija. 

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.menda.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.
 
Ugovor o prodaji na daljinu
Ugovor o prodaji na daljinu možete pročitati i preuzeti OVDE.
 
Pravo na odustanak od kupovine
Obrazac za odustanak od kupovine možete preuzeti OVDE.